Bài 1. Đo độ dài

21051104675-GB

Một học sinh đo quãng đường từ nhà đến trường của mình mọt cách gần đúng như sau :

- Buộc một sợi dây qua bánh trước của xe đạp

-Đi xe chầm chậm đến trường

- Đếm số lần bánh xe trước xóc nhẹ do bánh xe lăn qua sợi dậy trong khi đi từ nhà đến trường

- Đo chu vi của bánh xe

- Nhân chu vi của bánh xe với số lần xóc thì sẽ ra được độ dài của quãng đường từ nhà đến trường

a. Em hãy giải thích cách làm này

b. Em hãy tìm hiểu xem ở ô tô xe máy, người ta đo quãng đường đi như thế nào?


Các câu hỏi tương tự
Long Nguyen

1-2.5. Hãy kể tên những loại thước đo độ dài mà em biết. Tại sao người ta lại sản xuất ra nhiều loại thước khác nhau như vậy?

1-2.6. Hãy tìm cách đo độ dài sân trường em bằng một dụng cụ mà em có. Hãy mô tả thước đo, trình bày cách đo và tính giá trị trung bình của các kết quả đo trong tổ em.

 

1-2.8. Một bạn dùng thước đo độ dài có ĐCNN là 0,2cm để đo độ dài cuốn sách giáo khoa Vật lí 6. Trong các cách ghi kết quả đo dưới đây, cách ghi nào là đúng?

A. 240mm.                                               

B. 23cm.

C. 24cm.                                                   

D. 24,0cm.

1-2.9. Các kết quả đo độ dài trong ba bài báo cáo kết quả thực hành được ghi như sau:

a) l1  = 20,1cm.

b) l2 = 21 cm.

c) l3 = 20,5cm.

Hãy cho biết ĐCNN của thước đo dùng trong mỗi bài thực hành.

1-2.10. Cho 1 quả bóng bàn, 2 vỏ bao diêm, 1 băng giấy cỡ 3cm x 15cm, 1 thước nhựa dài khoảng 200mm, chia tới mm.

Hãy dùng những dụng cụ trên để đo đường kính và chu vi quả bóng bàn.

 

 1-2.11. Để xác định chu vi của một chiếc bút chì, đường kính của một sợi chỉ:

* Em làm cách nào?

* Em dùng thước nào, có GHĐ và ĐCNN là bao nhiêu?

* Kết quả đo của em là bao nhiêu?

1-2.12*. Hãy tìm cách xác định đường kính trong của vòi máy nước hoặc ống tre, đường kính vung nồi nấu cơm của gia đình em.

1-2.13*. Những người đi ôtô, xe máy … thường xem độ dài quãng đường đã đi được qua số chỉ độ dài hiện trên đồng hồ “tốc độ” của xe. Không đi ôtô, xe máy, em làm thế nào để xác định gần đúng độ quãng đường em đi từ nhà đến trường?

 

 

 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN