Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

hoàng thiên

Hãy cho biết trong các cặp chấ sau đây,cặp chất nò có thể tác dụng với nhau,viết phương trình hóa học:

a) H2SO4 và KHCO3

b)K2CO3 và NaCl

c)MgCO3 và HCl

d) CaCl2 và Na2CO3

e)Ba(OH)2 và K2CO3

g)NaCl và AgNO3

Lê Phương Giang
27 tháng 2 2020 lúc 16:12

a) Có thể : H2SO4 + 2KHCO3 \(\rightarrow\) K2SO4 + 2CO2 + 2H2O

b) Không thể.

c) Có thể : MgCO3 + 2HCl \(\rightarrow\) MgCl2 + CO2 + H2O

d) Có thể : CaCl2+ Na2CO3 \(\rightarrow\) 2NaCl + CaCO3

e) Có thể : Ba(OH)2 + K2CO3 \(\rightarrow\) 2KOH + BaCO3.

g) Có thể : NaCl + AgNO3 \(\rightarrow\) AgCl +NaNO3 .

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN