Nguyễn Thị Phương Anh
30 tháng 4 2017 lúc 10:46

Chiều cao hình thang là:

15x2:3=10(m)

Tổng độ dài hai đáy là:

110x2:10=22(m)

Đáy lớn là:(22+6) :2=14(m)

Đáy bé là : 14-6=8(m)

Đ/S:....

Bình luận (0)
Mạnh Lê
30 tháng 4 2017 lúc 10:51

15 m2 3 m

Nhìn vào hình vẽ ta thấy phần diện tích tăng thêm là một hình tam giác có diện tích 15m2 và đáy là 3m , chiều cao là chiều cao của hình thang .

Suy ra chiều cao hình thang là :

               \(\frac{15\times2}{3}=10\left(m\right)\)

Tổng độ dài hai đáy là :

                 \(\frac{110\times2}{10}=22\left(m\right)\)

Đáy bé là :

                  ( 22 - 6 ) : 2  =8 ( m )

Đáy lớn là :

                  22 - 9 = 14 ( m )

                             Đáp số : 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN