Ôn tập lịch sử lớp 7

Trần Ly Ly

Em hãy nhận xét về hành động của Lê Chiêu Thống sau khi đi cầu cứu nhà Thanh ?

Sách Giáo Khoa
27 tháng 2 2020 lúc 13:43
Nhận xét về hành động của Lê Chiêu Thống:

*Đối với vua Lê và quần thần:

- Thể hiện sự bất lực của nhà vua và cận thần.

- Thể hiện sự hèn nhát của vua, phải nhờ ngoại bang, hành động cõng rắn cắn gà nhà.

- Cầu viện ngoại bang vào xâm lược đất nước, phản bội lại lợi ích chung của dân tộc, làm tổn hại thanh danh của dòng tộc và hoàng triều nhà Lê.

*Đối với triều đình nhà Lê Trung Hưng:

- Lê Chiêu Thống đã làm cho triều đình nhà Lê và cả dòng tộc mất uy tín vì phản bội lại dân tộc.

- Đây là hành động mất lòng dân, coi như chấm hết sứ mệnh lãnh đạo quốc gia, nhân dân về cả mặt danh nghĩa và thực tế của nhà Lê.

Bình luận (0)
Vũ Minh Tuấn
27 tháng 2 2020 lúc 14:15

Hành động của Lê Chiêu Thống thật thiếu suy nghĩ và ngu ngốc. Nhà Thanh lúc đấy như 1 miếng bánh ngọt của các nuớc đế quốc, thân nó còn lo chưa xong sao lại có thể giúp chúng ta? Nhưng giả sử như lúc đấy nhà Thanh đang thịnh vượng, ta đi cầu cứu nó chẳng khác gì là đuổi beo ngõ trước, rước hùm ngõ sau?

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Mạnh

Câu 1: Nêu nội dung tư tưởng của phong trào văn hóa Phục hưng?

Câu 2: Trình bày nội dung tư tưởng cải cách của Lu-thơ và Can-vanh?

Câu 3: Nêu những nét lớn về tình hình kinh tế nước ta thời Đinh-Tiền Lê? Nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế thời Đinh-Tiền Lê phát triển?

Câu 4: Đời sống xã hội và văn hóa nước Đại Cồ Việt thay đổi như thế nào ở thời ĐinhTiền Lê? Tại sao ở thời Đinh-Tiền Lê các nhà sư lại được trọng dụng?

Câu 5: Vì sao Đinh Bộ Lĩnh dời đô từ Cổ Loa ra Hoa Lư?

Câu 6: Việc nhà Đinh đặt tên nước và không dùng niên hiệu của hoàng đế Trung Quốc nói lên điều gì?

Câu 7: Em đánh giá như thế nào về hành động trao áo long bào cho Lê Hoàn của Thái hậu Dương Vân Nga?

Câu 8: Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Tiền Lê? Nhận xét?

Câu 9: Trình bày diễn biến của cuộc kháng chiến chống Tống năm 981 do Lê Hoàn chỉ huy?

Câu 10: Tại sao nhà Lý dời đô về thành Đại La?

Câu 11: Vẽ sơ đồ bộ máy chính quyền ở trung ương và địa phương thời Lý? Nhận xét?

Câu 12: Trình bày diễn biến cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt của nhân dân ta?

Câu 13: Nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt? Nhận xét về cách kết thúc chiến tranh của ông?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN