Bài 16. Thực hành: Xác định hệ số ma sát

lê thị bích trâm

Một vật có khối lượng 5kg, trượt không vận tốc đầu từ đỉnh A của mặt phẳng nghiêng AB dài 1,6m, nghiêng góc 300 so với mặt phẳng ngang. Ma sát trên mặt phẳng nghiêng là không đáng kể. Cho g = 10 m/s2 . Chọn mốc thế năng tại B

a. Tính cơ năng của vật tại C trung điểm của AB.

b. Tính vận tốc của vật khi qua B.

c. Tới B vật tiếp tục trượt trên mặt phẳng ngang có ma sát và dừng lại tại C cách B đoạn 4m. Tính hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang.

Hanako-kun
Hanako-kun 25 tháng 2 2020 lúc 22:12

\(\overrightarrow{P}+\overrightarrow{N}=m.\overrightarrow{a}\Leftrightarrow mg.\sin30^0=m.a\Leftrightarrow a=5\left(m/s^2\right)\)

a/ \(v^2-v_0^2=2aS\Leftrightarrow v=\sqrt{2.5.\frac{1,6}{2}}=2\sqrt{2}\left(m/s\right)\)

\(\Rightarrow W_C=mgh+\frac{1}{2}mv^2=5.10.0,4+\frac{1}{2}.5.\left(2\sqrt{2}\right)^2=40\left(J\right)\)

b/ \(v^2-v_0^2=2aS\Leftrightarrow v=\sqrt{2.5.1,6}=4\left(m/s\right)\)

c/ Công của ngoại lực bằng độ biến thiên cơ năng:

\(A_{F_{ms}}=-\frac{1}{2}.5.16\Leftrightarrow-\mu.50.4=-\frac{1}{2}.5.16\Leftrightarrow\mu=0,2\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN