Bài 14. Định luật về công

Nguyễn Thanh Thảo

Một vật có trọng lượng 420N, người ta đã kéo vật này lên cao bằng ròng rọc động thì phải cần một lực bao nhiêu?

Trần Thị Hồng Nhung
25 tháng 2 2020 lúc 13:46

Vì ròng rọc động cho ta lợi 2 lần về lực thì thiệt 2 lần về đường đi

=> F = P/2 = 420/2 =210N

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN