Bài 15. Công suất

Khang Thanh

N1 ô tô chuyển động đều với vận tốc 36km/h. Tính công và công suất của lực kéo khi ô tô đi được 15 phút? Biết lực kéo của máy là 1000N

nguyễn duy tân
22 tháng 2 2020 lúc 9:00

giải

đổi 36km/h=10,08m/s

15phút=900s

quãng đường mà ô tô đi được là

\(S=V.t=10,08.900=9072\left(m\right)\)

công của lực kéo là

\(A=F.S=1000.9072=9072000\left(J\right)\)

công suất của lực kéo là

\(P=\frac{A}{t}=\frac{9072000}{900}=10080\)(W)

Bình luận (0)
kudo shinichi
22 tháng 2 2020 lúc 9:01

Tóm tắt: v ô tô = 36 km/h = 10 m/s

Tính: A và công suất của F khi ô tô đi được 15 phút = 900s

Fk = 1000N

Giải: Quãng đường ô tô dịch chuyển trong 900s là:

S = v.t = 900.10 = 9000 (m)

Công của lực kéo ô tô là:

A = Fs = 1000. 9000 = 9000000 (J)

Công suất của lực kéo là:

P = A/t = 9000000/900 = 10000(W)

(P là P hoa , k phải in

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tiếng Anh

Bài C1: (trang 52 SGK Lý 8)

Tính công thực hiện được của anh An và anh Dũng.

Bài C2: (trang 52 SGK Lý 8)

Trong các phương án sau đây, có thể chọn những phương án nào để biết ai là người làm việc khỏe hơn?

a) So sánh công thực hiện được của hai người, ai thực hiện được công lớn hơn thì người đó làm việc khỏe hơn.

b) So sánh thời gian kéo gạch lên cao của hai người, ai làm mất ít thời gian hơn thì người đó làm việc khỏe hơn.

c) So sánh thời gian của hai người để thực hiện được cùng một công, ai làm việc mất ít thời gian hơn ( thực hiện công nhanh hơn) thì người đó làm việc khỏe hơn.

d) So sánh công của hai người thực hiện được trong cùng một thời gian, ai thực hiện được công lớn hơn thì người đó làm việc khỏe hơn.

Bài C3: (trang 52 SGK Lý 8)

Từ kết quả của C2, hãy tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận sau: Anh …(1).. làm việc khỏe hơn, vì ..(2)…

Bài C4: (trang 53 SGK Lý 8)

Tính công suất của anh An và anh Dũng trong ví dụ ở đầu bài học.

Bài C5: (trang 53 SGK Lý 8)

Để cày một sào đất, người ta dùng trâu cày thì mất 2 giờ, nhưng nếu dùng máy cày Bông Sen thì chỉ mất 20 phút. Hỏi trâu hay máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?

Bài C6: (trang 53 SGK Lý 8)

Một con ngựa kéo một cái xe đi đều với vận tốc 9 km/h. Lực kéo của ngựa là 200N

a) Tính công suất của ngựa.

b) Chứng minh rằng P = F.v

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN