Chương I- Điện học

Ngọc Thảo

Hai xe khởi hành từ một nơi và cũng đi đến quãng đường 60 km. Xe 1 đi với vận tốc 50km/h, đi liên tục không nghỉ và đến sớm hơn xe hai 30 phút. Xe 2 khởi hành sớm hơn 30' nhưng nghỉ giữa đường 42'. Hỏi

a) Vận tốc hai xe

b) Muốn đến cùng lúc với xe 1, xe 2 phải đi với vận tốc bao nhiêu?

Nguyễn Duy Khang
Thượng tá -
21 tháng 2 2020 lúc 14:14

Tự tóm tắt nha :D

Thời gian xe 1 đến nơi:

\(t_1=\frac{s}{v_1}=\frac{60}{50}=1,2\left(h\right)\)

Thời gian xe 2 đến nơi:

\(t_2=1,2+0,5+0,5-0,7=1,5\left(h\right)\)

Vận tốc xe 2:

\(v_2=\frac{s}{t_2}=\frac{60}{1,5}=40\left(km/h\right)\)

b) Vì xe 2 xuất phát sớm hơn 30' nên

\(t=t_2-0,5=1,5-0,5=1\left(h\right)\)

Vận tốc:

\(v_2'=\frac{s}{t}=\frac{60}{1}=60\left(km/h\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN