Pham Ngoc Anh
23 tháng 4 2017 lúc 11:21

               đổi 2 giờ 30 phút =2,5 giờ

 Quãng đường AB dài là :

2,5*36=90(km)

Sau số thời gian là:

90:56,25=1,6 (giờ)

            =1 giờ 36 phút 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN