ST
23 tháng 4 2017 lúc 10:32

Phân số chỉ 4 học sinh trung bình là:

1 - 50% - 2/5 = 1/10 (số học sinh cả lớp)

Số học sinh cả lớp là:

4 : 1/10 = 40 (học sinh)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN