Đường kính và dây của đường tròn

Đồng Tuấn Hưng

Cho đường tròn (O) đường kính AB . Dây CD vuông góc với bán kính OA tại P . Trên cung nhỏ BC lấy điểm M ( M khác C và B ), đường thẳng AM cắt CD tại Q.

a) Chứng minh tứ giác PQMB nội tiếp.

b) Gọi giao điểm của CB và AM là S , MD với AB là T . Chứng minh: ST//CD


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN