Ôn tập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Nguyễn Thế Kỳ

Giải các hệ phương trình sau:

a) \(\left\{{}\begin{matrix}2x+\sqrt{3}y=\sqrt{3}\\\sqrt{2}x-3y=\sqrt{2}\end{matrix}\right.\)

b) \(\left\{{}\begin{matrix}x+\sqrt{5}y=\sqrt{5}\\\sqrt{3}x-y=\sqrt{3}\end{matrix}\right.\)

( CÁC BẠN GIẢI RA TỪNG BƯỚC CỤ THỂ CHỨ KHÔNG GHI MỖI KẾT QUẢ NHÉ )

~ CÁC BẠN GIÚP MÌNH VỚI Ạ!! MÌNH CẢM ƠN RẤT NHIỀU!

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 18 tháng 2 2020 lúc 0:02

Lời giải:

a)

HPT \(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 2x+\sqrt{3}y=\sqrt{3}\\ 2x-3\sqrt{2}y=2\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow 2x+\sqrt{3}y-(2x-3\sqrt{2}y)=\sqrt{3}-2\)

\(\Leftrightarrow y(\sqrt{3}+3\sqrt{2})=\sqrt{3}-2\Rightarrow y=\frac{\sqrt{3}-2}{\sqrt{3}+3\sqrt{2}}\)

\(x=\frac{2+3\sqrt{2}y}{2}=\frac{3+\sqrt{2}}{2\sqrt{3}+\sqrt{2}}\)

Vậy........

b)

HPT \(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} \sqrt{3}x+\sqrt{15}y=\sqrt{15}\\ \sqrt{3}x-y=\sqrt{3}\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow (\sqrt{3}x+\sqrt{15}y)-(\sqrt{3}x-y)=\sqrt{15}-\sqrt{3}\)

\(\Leftrightarrow y(\sqrt{15}+1)=\sqrt{15}-\sqrt{3}\Rightarrow y=\frac{\sqrt{15}-\sqrt{3}}{\sqrt{15}+1}\)

\(\Rightarrow x=\sqrt{5}-\sqrt{5}y=\frac{\sqrt{15}+\sqrt{5}}{\sqrt{15}+1}\)

Vậy.........

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN