Ôn tập cuối học kì I

Toshiro

2SP - #4

Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm với Fe2O3 trong điều kiện không có không khí. Chia hỗn hợp thu được sau phản ứng (đã trộn đều) thành 2 phần không bằng nhau. Phần 2 có khối lượng nhiều hơn phần 1 là 120,5 gam.

Cho phần 1 tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thấy có 8,4 lít khí H2 bay ra.

Hòa tan phần 2 bằng lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thấy có 58,8 lít khí H2 bay ra.

Các phản ứng đều xảy ra với hiệu suất 100%. Các khí đo ở đktc. Khối lượng Fe tạo thành trong phản ứng nhiệt nhôm là?

Vũ Lê
Vũ Lê 12 tháng 2 2020 lúc 21:08
https://i.imgur.com/dZa41Q6.jpg
Bình luận (0)
Nguyễn Thị Ngọc Thơ
Nguyễn Thị Ngọc Thơ CTV 12 tháng 2 2020 lúc 21:18

Ôn tập cuối học kì I

Bình luận (0)
Toshiro
Toshiro 14 tháng 2 2020 lúc 20:18

Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm với Fe2O3 trong điều kiện không có không khí. Chia hỗn hợp thu được sau phản ứng (đã trộn đều) thành 2 phần không bằng nhau. Phần 2 có khối lượng nhiều hơn phần 1 là 120,5 gam.

Cho phần 1 tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thấy có 8,4 lít khí H2 bay ra.

Hòa tan phần 2 bằng lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thấy có 58,8 lít khí H2 bay ra.

Các phản ứng đều xảy ra với hiệu suất 100%. Các khí đo ở đktc. Khối lượng Fe tạo thành trong phản ứng nhiệt nhôm là?

Lời giải

Hướng dẫn:

Ta có: \(m_2-m_1=120,5\)

\(km_1=m_2\Rightarrow m_1\left(k-1\right)=120,5\Rightarrow m_1=\frac{120,5}{k-1}\)

Phần 1: Ta có: \(n_{Al\text{/}du}=0,25\left(mol\right)\)

\(2Al+Fe_2O_3-->2Fe+Al_2O_3\)

Ta có: \(n_{Fe}=\frac{\frac{120,5}{k-1}-6,75}{107}\left(mol\right)\)

Phần 2: Bảo toàn e ta có:

\(k.\left(\frac{\frac{120,5}{k-1}-6,75}{107}.2+0,25.3\right)=5,25\)

\(\Rightarrow k=3\)

Suy ra \(n_{Fe}=2\left(mol\right)\Rightarrow m_{Fe}=112\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Vũ Lê
Vũ Lê 12 tháng 2 2020 lúc 21:08

đúng chưa ạ

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thảo Phương CTV 12 tháng 2 2020 lúc 14:45

Cái này 2 GP thì làm chứ 2 SP ai làm 😂😂.Bạn nào làm được bài này nhanh nhất mình tặng cho 2GP luôn :)))

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Ngọc Thơ
Nguyễn Thị Ngọc Thơ CTV 12 tháng 2 2020 lúc 20:59

Đẹp thì kết qủa là 2g còn không đẹp thì kết quả là 2,128g à?

T tính ra 2 TH.

Bình luận (0)

Thấy mấy bạn giải dài quá nhỉ, mình có nên làm thử không nhỉ ?

Bình luận (0)
Quanganh Le
Quanganh Le 25 tháng 2 2020 lúc 21:18

dung ko

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN