Ôn tập chương IV

Lê Nhật Anh

Đường thẳng 6x+5y=30 tạo với các trục tọa độ một Tam giác có diện tích bằng bao nhiêu


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN