Câu hỏi của Nguyễn Thủy Nhi - Giáo dục công dân lớp 7

trong trường học, có không ít các học sinh có hành vi nói tục, chửi bậy. theo em những hành vi đó có đáng bị lên án không, bản thân em cần làm gì để lên án những hành vi đó.

Đây không phải là môn GDCD mak là môn KNS nhé! Mong các bạn giúp đỡ ^^

    Được cập nhật 05/01/2017 lúc 12:16
    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.