Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội

Amii

Câu hỏi 1: Em đã tham gia những hoạt động nào về phòng, chống tệ nạn xã hội do nhà trường tổ chức? Trong đó, hoạt động nào để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất? Vì sao?

Câu hỏi 2: Em sẽ làm gì nếu tình cờ phát hiện được một quán nước gần nhà em là tụ điểm buôn bán, tiêm chích ma tuý?

Giúp mik vs ạ, mik đang cần gấp lắm

Vương Thị Thanh Hoa
Vương Thị Thanh Hoa 9 tháng 2 2020 lúc 16:36

1)Hđ Về phòng chống tệ nạn xã hội do nhà trường tổ chức mà em tham gia :

-hđ ngoại khoá tuyên truyền về phòng chống TNXH

- cuộc thi vẽ tranh phòng chống tnxh

-Tích cực học tập, lao động, hoạt động tập thể giúp tránh xa được tệ nạn xã hội

-các cách phòng chống khi bị người khác xâm hại

=>Hđ vẽ tranh phòng chống tnxh để lại cho e ấn tg sâu sắc bởi e đã đạt giải nhất cuộc thi này

2)Nếu tình cờ phát hiện được một quán nước gần nhà em là tụ điểm buôn bán tiêm chích ma tuý thì Em sẽ khuyên nhủ họ bởi đây là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe.Nếu Khuyen bảo không được em sẽ báo cho cơ quan nhà nước hoặc người lớn để kịp thời ngăn chặn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN