Câu hỏi của Mysterious Person - Toán lớp 8

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

không trình bày dài dòng như các bài đăng khác . chủ đề ĐỐ VUI

Đề : cho a,b,c là các cạnh của một tam giác có diện tích S . CMR : \(a^2+b^2+c^2\ge4\sqrt{3}S\) .

nếu cần gợi ý thì cmt nha các bạn .

@Nguyễn Văn Đạt lại làm phiền em lần nx! cho bài này lên CHH giúp anh nha . cảm ơn em

---------------------------------------------------------------------------------------------------weitze.....

    Được cập nhật 22 tháng 9 lúc 19:36 9 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.