Nguyễn Quang Minh
4 tháng 4 2017 lúc 21:37

1+1=2,00

Bình luận (0)
Kurihara Yuri
4 tháng 4 2017 lúc 21:38

1 + 1 = 2,00

Bình luận (0)
❤🍀🙂_Neko_❤🍀🙂
16 tháng 4 2017 lúc 17:05

1+1=2,00

Kết bạn với mình nhé các bạn !

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Chọn đáp án đúng

Ta có  41,*56 < 41,356 vậy * là chữ số nào dưới đây:

A. 0

B.1

C. 2

D.Cả 3 đáp án trên

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN