Chương I- Động học chất điểm

ly pham
Cho phương trình chuyển động X = 5 - 8t - t^2
a) xác định vận tốc của chất điểm tại thời điểm ban đầu và gia tốc của chất điểm
b) Chất điểm của chất điểm là Chất điểm gì ? Vì sao?

Netflix
Netflix 5 tháng 1 2020 lúc 21:18

a) theo công thức phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều ta có: x = x0 + v0.t + \(\frac{1}{2}\).a.t2

thay số vào ta có được: vận tốc ban đầu của chất điểm là: v0 = -8 (m/s)

gia tốc của chất điểm là: a = -2 (m/s2)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN