Bài 5. Trùng biến hình và trùng giày

Quàng Như Quỳnh

Nhân trùng giày có gì khác với nhân trùng biến hình (về số lượng và hình dạng)?

................................................................................................................................

- Không bào co bóp trùng giày và trùng biến hình như thế nào (về cấu tạo, số lượng và vị trí)

..................................................................................................................................

- Tiêu hóa ở trùng giày và trùng biến hình như thế nào (về cách thức lấy đồ ăn, quá trình tiêu hóa, và thải bã,...)?

..................................................................................................................................

soyeon_Tiểubàng giải
14 tháng 9 2016 lúc 22:00
 Trùng giàyTrùng biến hình
Nhâncó 1 đôi nhân (1 nhân lớn, 1 nhân nhỏ)có 1 nhân
Không bào co bópcó 2 không bào co bóp, hình hoa thị ở 2 đầulà chỗ tập trung nước thừa để thải ra ngoài, có hình tròn, dị dưỡng nhờ không bào co bóp
Tiêu hóaThức ăn được lông bơi dồn về lỗ miệng, được vo viên trong không bào tiêu hóa, di chuyển theo 1 quỹ đạo. Enzim sẽ tiêu hóa thức ăn thành những chất cặn bã để thải ra ngoài qua lỗ thoátkhi 1 chân giả tiếp xúc với mồi, lập tức hình thành chân giả thứ 2, kéo dài bao lấy mồi sâu trong chất nguyên sinh, không bào tiêu hóa tạo thành bao quanh trùng biến hình, trao đổi khí trực tiếp qua màng tế bào, nước thừa tập trung tại 1 chỗ và được không bào co bóp thải ra

 

 

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN