Chương 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI

Lê Thị Thu Hà

Giải phương trình: a) \(\sqrt{3x+2}=\sqrt{3x^2-5x+2}\)

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 30 tháng 12 2019 lúc 17:13

Lời giải: ĐKXĐ: $x\geq 1$ hoặc $-\frac{2}{3}\leq x\leq \frac{2}{3}$

Bình phương 2 vế thu được:

\(3x+2=3x^2-5x+2\)

\(\Leftrightarrow 3x^2-8x=0\)

\(\Leftrightarrow x(3x-8)=0\Rightarrow \left[\begin{matrix} x=0\\ x=\frac{8}{3}\end{matrix}\right.\) (đều thỏa mãn )

Vậy........

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN