nguyenvankhoi196a
15 tháng 3 2018 lúc 22:12

1 giờ người A làm được là : 1\4 ( công việc )1 giờ người B làm được là : 1\6 ( công việc )1 giờ người c làm được là : 1\8 ( công việc )Hai người BC làm trong 2 giờ được số phần công việc và còn lại số phần công việc là : 1 - ( (1\6 + 1\8) * 2 ) = 5\12 ( phần )Người A làm số giờ là : 5\12 / ( 1\4 + 1\6 ) = 1 ( giờ )Đáp số : 1 giờ

:3

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN