Chương III- Cân bằng và chuyển động của vật rắn

Họ Không

Một quả cầu đặc, một nửa bằng gỗ,một nửa bằng chì đặt trên một mặt nằm ngang .Quả cầu có thể nằm cân bằng ở dạng nào ?

A. Bền

B. Không bền

C. Phiếm định

Các bạn giúp mềnh nha ♡

D. Hoặc A hoặc B

Netflix
Netflix 29 tháng 12 2019 lúc 17:11

Gỗ (tốt) có khối lượng riêng khoảng 800 kg/m3 còn chì có khối lượng riêng 11300 kg/m3. Do quả cầu đặc, nửa là gỗ, nửa là chì nên \(V_{gỗ}\) = \(V_{chì}\)

ta có công thức tính khối lượng m = D.V nên \(m_{gỗ}\) < \(m_{chì}\). Do đó quả cầu sẽ đổ về phía phần làm bằng chì, khi đó quả cầu nằm cân bằng ở dạng cân bằng không bền (quả cầu được đặt ở bất kì phần nào của nó). Nhưng khi \(\overrightarrow{P}\) có giá trùng với trục đối xứng của phần làm bằng chì thì nó sẽ đứng yên, khi đó quả cầu ở dạng cân bằng bền.

Do đó đáp án đúng của câu hỏi này là đáp án D. Hoặc A hoặc B.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN