Ôn tập Đường tròn

Nguyễn Thế Kỳ

Cho nửa đường tròn (O;R) đường kính AB, tiếp tuyến Ax. Qua điểm C trên nửa đường tròn (O) kẻ CH ⊥ AB (H nằm giữa A và O). Tiếp tuyến tại C của nửa đường tròn (O) cắt Ax tại M

a) Chứng minh góc MAC = góc MCA

b) Tính bán kính R của đường tròn (O), biết CH = 2 cm và AH = 1 cm

c) Gọi I là giao điểm của CH và BM. Chứng minh I là trung điểm của CH.

Phạm Lan Hương
Phạm Lan Hương 28 tháng 12 2019 lúc 9:46
https://i.imgur.com/gLkCOsv.jpg
Bình luận (0)
Phạm Lan Hương
Phạm Lan Hương 28 tháng 12 2019 lúc 9:46
https://i.imgur.com/rUbhhk5.jpg
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN