Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa?

Nguyễn Hồng Cẩm

Vì sao cây phải cần nước đẻ sống?

DũngChơiGayツ
DũngChơiGayツ 27 tháng 12 2019 lúc 21:38

Vì nước cung cấp muối khoáng, oxi, và các chất dinh dưỡng giúp cây phát triển.

Bình luận (0)
phuongenglish
phuongenglish 3 tháng 2 2020 lúc 9:54

Vì nước cung cấp muối khoáng, oxi, và các chất dinh dưỡng giúp cây phát triển.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN