Bài 15: Hóa trị và số oxi hóa

nguyễn hoàng lê thi

1. Các nguyên tố X,Y,R thuộc chứ kì 3 trong bảng tuần hoàn và ko phải là nguyên tố khí hiếm . Hoá trị của X,Y,R trong oxit cao nhất lần lượt là x,y,r. Biết r-x =2 ; y-r =4. Tổng số hiệu nguyên tử của X,Y và R là?

2. Nguyên tử của nguyên tố X có 5 electron ở lớp ngoài cùng. Trong oxit cao nhất của X , oxi chiếm 34,78% về khối lượng. Phân tử khối hợp chất khí của X vs Hidro là?

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 24 tháng 12 2019 lúc 21:57
https://i.imgur.com/BqS8yJS.jpg
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN