Bài 5: Hình chiếu trục đo

nguyễn ngọc thúy vi

Hình tròn được vẽ trong hình chiếu trục đo xiên góc cân sẽ ra hình gì?

A. hình bầu dục

B. hình thoi

C. elip

D. hình tròn


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN