Bài 7 : Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước Châu Á

Trần Ly Ly

Dựa vào đặc điểm kinh tế xã hội có thể chia châu Á ra thành mấy nhóm nước ? Đó là những nhóm nước nào ?

Trường Tiểu học Sông Cầu
23 tháng 12 2019 lúc 21:39

Có thể chia ra làm 5 nhóm nước:

+ Nhóm nước phát triển cao

+ Nhóm nước công nghiệp mới

+ Nhóm nước đang phát triển

+ Nhóm nước tốc độ tăng trưởng kinh tế cao

+ Nhóm nước trình độ kinh tế xã hội chưa phát triển cao

TÍCH CHO MÌNH NHA ...vui

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN