Bài 56 : Khu vực Bắc Âu

Trần Ly Ly

Các nước Bắc Âu đã khai thác thiên nhiên một cách hợp lí để phát triển kinh tế:

- Đối với nguồn thủy năng: ...........................................................................................

- Đối với tài nguyên rừng: ............................................................................................

- Đối với tài nguyên biển: .............................................................................................

Sách Giáo Khoa
23 tháng 12 2019 lúc 13:25
- Đối với nguồn thủy năng: Khai thác nguồn thủy điện dồi dào và rẻ để phát triển công nghiệp.

- Đối với tài nguyên rừng: Phát triển công nghiệp khai thác rừng, sản xuất đồ gỗ và giấy xuất khẩu.

- Đối với tài nguyên biển: Phát triển kinh tế biển (hàng hải và đánh cá, khai thác dầu khí ở Biển Bắc).

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN