Bài 8: Năng động, sáng tạo

Nguyễn Thị Kiều Trang

Người năng động sáng tạo thường không quan tâm đến kinh nghiệm của người khác đúng hay sai? Vì sao?

Trần Thị Hồng Nhung
22 tháng 12 2019 lúc 23:23

Năng động chính là chủ động,tích cực trong việc tiếp thu kiến thức ; Sáng tạo là nghiên cứu tìm tòi cái mới dựa trên cái đã có .Vì vậy nếu nói người năng động sáng tạo thường không quan tâm đến kinh nghiệm của người khác là sai

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN