Chương I- Điện học

Huyền NT

Cho R1=10V, R2=5V và R3=15V . Có R3 // ( R1 nối tiếp R2 ) và U nguồn = 30V

a) Tính I theo R1, R2, R3

Trần Thị Hồng Nhung
22 tháng 12 2019 lúc 22:18

R3 R1 R2

U=U3=U12=30V

R12=R1+R2=10+5=15Ω

I3=U3/R3=30/15=2A

I1=I2=U12/R12=30/15=2A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN