Bài 10. Ba định luật Niu-tơn

yuo yuo

a, xác định gia tốc của vật, vận tốc và quãng đường sau 15s chuyển động và độ lớn lực Fk

b, Nếu hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt bàn là 0,3. Giả sử khi vật đạt đến tốc độ 10m/s thì lực Fk ngừng tác dụng lên vật. Hỏi sau bao lâu vật sẽ ngừng lại?

c, Nếu hệ số ma sát không thay đổi. Lực Fk mất đi ngay khi vật bắt đầu chuyển động trên mặt phảng nghiêng góc 30o và có tốc độ 10m/s, hỏi sau bao lâu vật dừng lại và quãng đường vật đi được trên mặt phẳng nghiêng?

Giúp em ý c ạ!

yuo yuo
yuo yuo 22 tháng 12 2019 lúc 8:49

một vật nặng 500g chịu td của lực Fk theo phương ngang, cđndđ từ trạng thái ngỉ trên 1 mp ngang. sau 2s chuyển động vật có tốc độ 6m/s, lấy g = 10m/s2

Bình luận (0)
Netflix
Netflix 22 tháng 12 2019 lúc 14:40

a, a = 3 m/s2; v = 45 m/s; s = 337,5 (m); Fk = 1,5 (N)

b, t = \(\frac{10}{3}\) (s)

c, Hỏi đáp Vật lý

Theo định luật II Niu-tơn ta có:

\(\overrightarrow{P}+\overrightarrow{N}+\overrightarrow{F_{ms}}=\overrightarrow{0}\) (1)

Chiếu (1) lên trục Oy ta được: -P.cos30o + N = 0 ⇔ N = m.g.cos30o = 0,5.10.cos30o = \(\frac{5\sqrt{3}}{2}\) (N)

⇒ Fms = μ.N = 0,3.\(\frac{5\sqrt{3}}{2}\) = \(\frac{3\sqrt{3}}{4}\) (N)

Chiếu (1) lên trục Ox ta được: -P.sin30o - Fms = m.a ⇔ -m.g.sin30o - Fms = m.a ⇒ a = \(\frac{-m.g.sin30^o-F_{ms}}{m}\) = \(\frac{-0,5.10.\frac{1}{2}-\frac{3\sqrt{3}}{4}}{0,5}\) = \(-\frac{10+3\sqrt{3}}{2}\) (m/s2)

Khi vật dừng lại thì v = 0 m/s ⇒ Thời gian vật dừng lại là:

t' = \(\frac{v-v_o}{at}\) = \(\frac{0-10}{-\frac{10+3\sqrt{3}}{2}}\) ≃ 1,32 (s)

Quãng đường vật đi được đến khi dừng lại là:

s' = \(\frac{v^2-v_0^2}{2a}\) = \(\frac{0^2-10^2}{2.\left(-\frac{10+3\sqrt{3}}{2}\right)}\) ≃ 6,58 (m)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN