Bài 1. Điện tích. Định luật Cu-lông

Nguyễn Thị Minh Hương

Cho 3 điểm A, B, C với B là trung điểm của AC. Đặt vào A và C hai điện tích qvà qthì độ lớn lực điện giữa chúng là F. Khi đặt vào B điệ tích qthì độ lớn lực điện tác dụng lên qvẫn là F. Tìm mối quan hệ giữa qvà q3.

Nguyễn Thị Minh Hương
Nguyễn Thị Minh Hương 14 tháng 9 2016 lúc 9:42

giúp mình với cần gấp 

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN