Chương 1. Nguyên tử

Lê Thị Thu Hà

tổng số hạt cơ bản là 115 số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 hạt.

a.viết kí hiệu nguyên tử

b. biết thành phần phần trăm số nguyên tử của đồng vị có số khối nhỏ là 54,5%.xác định số khối của đồng vị hai

B.Thị Anh Thơ
21 tháng 12 2019 lúc 18:29

Bạn xem lại đề

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN