Bài 7 : Ôn tập

Hieuvip22
Sản phẩm tiêu biểu cho nền văn hóa của người Lạc Việt là gì
Harry Potter
21 tháng 12 2019 lúc 11:54

Đó là trống đồng bạn nhé

Bình luận (0)
Ari Chan TM
27 tháng 12 2019 lúc 21:20

trong dong

Bình luận (0)
Huỳnh Nguyễn Thảo Nguyên
11 tháng 1 2020 lúc 9:23

Trống đồng Đông Sơn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN