Bài 10 : Tự lập

phạm phương anh

a. Thế nào là tính tự lập ? Sống tự lập sẽ đạt được những gì trong cuộc sống ? Để sống tự lập chúng ta cần thực hiện tốt những yêu cầu nào?

b . Có bạn cho rằng học nhóm sẽ dẫn tới sự ỉ lại dựa dâm vào người khác do đó không rèn được tính tự lập em có đồng ý với ý kiến đó không ? Vì sao ?

Sách Giáo Khoa
Sách Giáo Khoa 20 tháng 12 2019 lúc 13:13

a. Thế nào là tính tự lập ?

Tự lập là tự làm lấy, tự giải quyết công việc của mình, tự lo liệu, tạo dựng cho cuộc sống của mình. Không trông chờ, dựa dẫm phụ thuộc vào người khác.

Sống tự lập sẽ đạt được những gì trong cuộc sống ?

- Người có tính tự lập thường gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống

- Họ xứng đáng được mọi người kính trọng.

Để sống tự lập chúng ta cần thực hiện tốt những yêu cầu nào ?

Chúng ta cần tự tin, bản lĩnh, vượt khó khăn gian khổ, có ý chí nỗ lực phấn đấu, kiên trì bền bỉ.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN