Bài 11. Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn

Huỳnh Như

Một vật có khối lượng 1kg trên bề mặt Trái Đất sẽ bị Trái Đất hút với lực hấp dẫn có độ lớn là 9,8N. Tính khối lượng Trái Đất, biết bán kính Trái Đất là 6400km.

Netflix
Netflix 22 tháng 12 2019 lúc 14:59

Gia tốc rơi tự do trên bề mặt Trái Đất là:

g = \(\frac{P}{m}\) = \(\frac{9,8}{1}\) = 9,8 (m/s2)

Ta có: g = \(\frac{G.M}{R^2}\) = \(\frac{\left(6,67.10^{-11}\right).M}{6400000^2}\) = 9,8

⇒ Khối lượng Trái Đất là: M = 6.1024 (kg)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN