Bài 9 : Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê

hai anh le

bộ máy nhà nước thời Đinh được tổ chức như thế nào?

bộ máy nhà nước thời Tiền Lê được tổ chức như thế nào?

Hồ Nguyễn Kiều Trinh
Hồ Nguyễn Kiều Trinh 10 tháng 3 2020 lúc 20:09

Tổ chức bộ máy nhà nước thời Tiền Lê:

- Lê Hoàn (Lê Đại Hành) đổi niên hiệu là Thiên Phúc, lập nên nhà Lê, (sử cũ gọi là Tiền Lê để phân biệt với nhà Hậu Lê của Lê Lợi sau này).

- Triều đình trung ương do vua đứng đầu, nắm mọi quyền hành về quân sự và dân sự. Giúp Lê Hoàn bàn việc nước có thái sư (quan đầu triều) và đại sư (nhà sư có danh tiếng). Dưới vua là các chức quan văn, quan võ; các con vua được phong vương và trấn giữ các vùng hiểm yếu.

- Ở địa phương: cả nước được chia làm 10 lộ. Dưới lộ có phủ và châu. Hầu hết quan lại đều là võ tướng. Các quan lại địa phương chưa được sắp xếp đầy đủ.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN