Ôn tập cuối học kì I

Lâm Thị Hoàng Vy

A/G=2/3

2A+2G=3000

Tính số nuc mỗi loại

Giúp em với ạ

Lê Thu Dương
Lê Thu Dương 18 tháng 12 2019 lúc 22:09

Môn sinh nhé

Ta có

\(\frac{A}{G}=\frac{2}{3}\Rightarrow\frac{2A}{2G}=\frac{2}{3}\)

A=\(\frac{3000}{5}.2=1200\left(nu\right)\)

G=\(\frac{3000}{5}.3=1800\left(nu\right)\)

Tiện nên lm thôi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN