Cơ khí

Trần Ly Ly

1. Trình bày chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến.

2. Các chi tiết máy được lắp ghép với nhau bằng những mối ghép nào ? Nêu đặc điểm của các loại mối ghép đó.

Băng Băng 2k6, Vũ Minh Tuấn, buithianhtho, Cao Thị Ngọc Anh giúp mình với !

Nguyễn Huy Tú
18 tháng 12 2019 lúc 15:05

Câu 1

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Tú
18 tháng 12 2019 lúc 15:05

Câu 2

Các chi tiết máy được ghép với nhau bằng mối ghép cố định và mối ghép động.

Mối ghép động: các chi tiết có chuyển động tương đối với nhau.

Mối ghép cố định: các chi tiết không có chuyển động tương đối với nhau.

Gồm hai loại: mối ghép tháo được và mối ghép không tháo được.

Mối ghép bằng đinh tán thường được dùng khi

+Vật liệu tấm ghép không hàn được hoặc khó hàn.

+ Mối ghép phải chịu được nhiệt độ cao.

+ Chịu lực lớn và chấn động mạnh.

+ Ứng dụng: soong, nồi, giàn cần trục,…

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN