Bài 8: Năng động, sáng tạo

Nguyen Nguyen khoi

Em có đồng ý với ý kiến: "chỉ cần có ý thức tự giác là đủ, không cần phải sáng tạo trong lao động không"? Vì sao?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN