Luyện tập tổng hợp

thuha nhamthi

Ở câu nói 'It looks very interesting and the photos are beautiful. Please ............. you write your name here for me? I want to show all my friends at school. I've enjoyed today. Thank you very much.'

-vậy trong trường hợp chấm ....... nên chọn chữ nào?

Could; may; might (chọn câu nào xin hãy giải thích câu đó chị mình biết)

Không biết nằm trong bài nào cả ;-;

Hồ Bảo Trâm
Hồ Bảo Trâm 17 tháng 12 2019 lúc 14:53

" It looks very interesting and the photos are beautiful. Please .......could...... you write your name here for me? I want to show all my friends at school. I've enjoyed today. Thank you very much."

* could , may và might đều để diễn tả khả năng tuy nhiên có sự khác nhau:

1 . could : có thể

Gấn như giống nghĩa với can nhưng mang nghĩa trang trọng hơn. Được dùng để hi vọng ai đó làm gì cho mình như là một lời gợi ý nhưng trang trọng.

2. may/ might có lẽ

Diễn tả 1 điều j đó nhưng ko chắc chắn , ko rõ.

< might là quá khứ của may >

Bình luận (0)
thuha nhamthi
thuha nhamthi 17 tháng 12 2019 lúc 14:32

Bỏ chữ chị trên câu trên ;;;;-;;;

Bình luận (0)
Hồ Nguyễn Kiều Trinh
Hồ Nguyễn Kiều Trinh 17 tháng 12 2019 lúc 20:08

Could

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN