Đường kính và dây của đường tròn

Trần mạnh tới

cho ΔABCvuông tại A. Trên nửa mặt phẳng chứa điển A bờ BC vẽ tia Bx vuông góc với BC. Gọi M là trung điểm của BC. Qua M kẻ đường thẳng vuông góc với AB, cắt Bx tại O.

a) CM: BC là tiếp tuyến của đường tròn (O;OA)

b) CM: bốn điểm O,A,M,B cùng nằm trên một đường tròn


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN