Bài 14. Lực hướng tâm

Kim Sương Thạch

Câu1. Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng nước với vận tốc 16 km/h. Nước chảy với vận tốc 2km/h so với bờ. Vận tộc của thuyền so với nước là?

A.8km/h B.14km/h C.12km/h D.18km/h

Câu2.một vật có khối lượng 20kg. Hợp lực tác dụng lên vật là 40N. Gia tốc chuyển động của vật là

A.2m/s2 B.0,4m/s2 C.0,2m/s2 D.0,8m/s2

Câu3. Thả một hòn đá từ độ cao h xuống đất hòn đá rơi trong 1s. Nếu thả hòn đá đó từ độ cao 9h xuống đất thì hòn đá sẽ rơi trong bao lâu

A.4 s B.3 s C.Căn2 s D. 5s

nguyễn duy tân
16 tháng 12 2019 lúc 19:45

câu 1

vận tốc thuyền so với nước khi đi ngược là

\(Vx=V1-V2=16-2=14(km/h)\)

vậy chọn B

Bình luận (0)
nguyễn duy tân
16 tháng 12 2019 lúc 19:57

câu 2

trọng lượng của vật là

P=m.10=20.10=200(N)

gia tốc chuyển động của vật là

\(V=\frac{F}{P}=\frac{40}{200}=0,2(m/s^2)\)

vậy chọn C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN