Địa lý dân cư

Nguyễn Hoàng Yến Nhi

1. trình bày tình hình gia tăng dân số ở nước ta . giải thích vì sao tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta đã giảm nhưng dân số vẫn tăng nhanh ?

Nguyen Thi Mai
Nguyen Thi Mai 13 tháng 9 2016 lúc 13:05

- Từ cuối nhưng năm 50 của thế kỷ XX dân số nước ta tăng nhanh, dẫn đến tình trạng “bùng nổ dân số”

- Vì cơ cấu dân số nước ta trẻ, số phụ nữ ở tuổi sinh đẻ cao(khoảng45-50 vạn phụ nữ bước vào tuổi sinh đẻ hàng năm

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Yến Nhi
Nguyễn Hoàng Yến Nhi 13 tháng 9 2016 lúc 12:58

jup tui voi

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...