Bài 16 : Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta

Quỳnh Như

Hiện nay nước ta đang trong giai đoạn có cơ cấu dân số vàng vậy theo em cơ cấu dân số vàng có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN