Đường kính và dây của đường tròn

Truong Minh Tuan

Cho (O;R) có đường kính MN . Gọi I là trung điểm của OM . Dây cung AB đi qua I và vuông góc với MN. Tiếp tuyến của (O) tại A và B cắt nhau tại C . Chứng tỏ diện tích ACBN bằng 6 lần diện tích tam giác AOB


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN