Bài 10: Thực hành Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt

loén and đông or thuý

cách biểu diễn hình cắt trong bản vẽ


Các câu hỏi tương tự
Quang Lê Hồ Duy

Mai em kiểm tra 1 tiết, mong mọi người giúp đỡ với ạ!

I. Trắc nghiệm (Khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án đúng ỏ các câu sau)

1. Để biểu diễn hình dạng của vật thể người ta dùng các phép chiếu nào ?

A) Phép chiếu vuông góc

B) Phép chiếu xuyên tâm

C) Phép chiếu song song

D) Cả ba câu trên

2. Để diễn tả hình dạng của vật thể người ta dùng các hình chiếu nào sau đây:

A) Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh

B) Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng

C) Hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh

D) Hình chiếu cạnh

3. Hình hộp chữ nhật có 3 hình chiếu là hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh, các hình chiếu đó có hình dạng như thế nào ?

A) 2 hình chữ nhật, 1 hình vuông

B) 3 hình chữ nhật

C) 1 hình chữ nhật, 2 hình vuông

D) 3 hình vuông

4) Hình chiếu bằng của hình nón có dạng

A) Hình vuông

B) Hình tam giác cân

C) Hình tròn

D) Cả 3 câu trên đều sai.

5) Hình chiếu trên mặt phẳng vuông góc với trục quay của các khối tròn xoay đều là hình gì ?

A. Hình tròn

B. Hình chữ nhật

C. Hình vuông

D. Hình tam giác cân

6. Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở :

A. Trước mặt phẳng cắt

B. Sau mặt phẳng cắt

C. Cả sau, cả trước mặt phẳng cắt

D. Cả 3 câu trên đều sai

Câu 7. Điền các từ còn thiếu vào chỗ trống

Khi quay ........ một vòng quanh một cạnh cố định, ta được hình trụ

Khi quay ........ một vòng quanh một cạnh góc vuông, ta được hình nón

Khi quay ........ một vòng quanh đường kính, ta được hình cầu

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN