Bài 12. Độ to của âm

Thuong Hoai

khi nghe được âm do loa phát ra và quan sát sự rung động của màn loa ta thấy: màng loa rung động mạnh, âm nghe to, màng loa rung động yếu, âm nghe nhỏ.Giải thích tại sao có sự tương ứng đó?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN