Bài 9 : Nhật Bản

Nguyễn Thế Kỳ

Từ nguyên nhân phát triển vượt bậc của Nhật Bản, hãy rút ra bài học cho VN trên con đường xây dựng và phát triển đất nước?

~ GIÚP MÌNH VỚI!! GẤP!!

~ MÌNH CẢM ƠN nhiều!


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN